حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان صنعت نفت

روز دوشنبه 9 تیرماه،جمعی از کارمندان نفت و گاز در اعتراض به عدم اجرای قانون ترمیم پایه‌های حقوق خود، در مقابل وزارت نفت تجمع اعتراضی برپا کردند.

 بنا به گزارش منتشره،معترضان در سال‌های گذشته با ارائه چند شکایت به دیوان عدالت اداری، درباره ضرورت اجرای این قانون رای گرفته‌اند.قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ تصویب شد و به تایید شورای نگهبان نیز رسید و سپس از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد اما وزارت نفت هنوز بندی از این قانون را که مربوط به ترمیم پایه‌های حقوق است،اجرا نکرده است.