حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان و بازنشستگان مخابرات ایران

روز یکشنبه ۸ اسفند ماه، شماری از کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران از شهرهای مختلف کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران در‌ تهران تجمع کردند.

بازنشستگان معترض می‌گویند از زمان خصوصی‌سازی مخابرات ایران ۱۳ سال است که مطالبات آنها پرداخت نشده است. قابل ذکر است، «ستاد اجرایی فرمان امام» مهمترین نهاد اقتصادی زیر نظارت دفتر علی خامنه‌ای رهبر  رژیم جمهوری اسلامی، سهامدار اصلی شرکت مخابرات ایران است. این تجمع در پاسخ به فراخوانی که پیشتر منتشر شده بود برگزار شد. با وجود سرمای هوا و بارش برف و باران در شهرهای مختلف ایران، بازنشستگان از استان‌های مختلف از جمله خراسان رضوی، قزوین، فارس، خوزستان، یزد به تهران آمدند تا در این تجمع شرکت کنند.