حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان پارس جنوبی

شماری از کارکنان پارس جنوبی در استان بوشهر روز دوشنبه 13 بهمن ماه با حضور در مقابل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی و حقوقی خود شدند.

معترضان مهمترین خواسته های خود را “حذف مدت موقت و تبدیل وضعیت و همسان سازی حقوق مطابق تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم، پرداخت آیتم‌های کارمندان وزارت نفت مطابق ابلاغیه وزیر نفت و اجرای بند سیاست‌های کلی نظام اداری” عنوان کرده اند. گفتنی است کارکنان سازمان منطقه ویژه پارس در عسلویه بوشهر، سالهاست با وعده افزایش حقوق و اجرای بخشنامه‌های بهبود وضعیت شغل، در این منطقه و در شرایط سخت و گرما مشغول به کار هستند. در حالیکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و شرکتها، کارمندان را از حالت موقت به دائم تبدیل کرده‌اند اما وزارت نفت از تبدیل وضعیت این کارمندان و کارگران خودداری نموده است.