حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان کشتارگاه صنعتی دام ایلام

روز یکشنبه 18 تیرماه، شماری از کارکنان کشتارگاه صنعتی دام ایلام در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان استانداری در این شهر اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران این واحد که دست‌کم شش ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، می‌گویند: شش ماه است هیچ دستمزد نگرفته‌اند و همین مساله مشکلات بسیاری برای آنان به خصوص خانواده هایشان به وجود آورده است.گفتنی است این واحد در بدو شروع به کار، حدود ۷۰ کارگر داشت که هم اکنون به دلیل اخراج کارگران به بهانه های مختل، به حداقل 30 نفر کاهش یافته است.گفته می شود که معترضان با برپایی این تجمع خواستار پرداخت معوقات مزدی شش ماهه و پرداخت حق بیمه کارکنان این کشتارگاه از سوی کارفرما شدند.