حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران آبفار اندیکا

 

جمعی از کارگران آبفار اندیکا روز چهارشنبه 10 دیماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود مقابل اداره آبفار این شهرستان دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با در دست داشتن پلاکاردی خواستار پرداخت شدن ۳سال بیمه و یکسال دستمزد معوقه خود شدند. آنها می گویند به دلیل عدم پرداخت حق بیمه هایشان به سازمان تامین اجتماعی و عدم تمدید دفترچه هایشان از خدمات درمانی رایگان محروم مانده اند. همچنین پرداخت نشدن دستمزدهایشان به مدت یکسال باعث مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده هایشان شده است.