حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران آب معدنی داماش

جمعی از کارگران کارخانه آب معدنی داماش  روز سه شنبه 24 تیر ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود در محوطه  این کارخانه دست به تجمع زدند.

کارگران که حدود 40 نفر می باشند ضمن اشاره به اینکه از اردیبهشت ماه سالجاری تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند، نسبت به عدم پرداخت حق بیمه هایشان به سازمان تامین اجتماعی نیز اعتراض کردند. این کارگران همچنین افزودند 15 کارگر روزمزدی این کارخانه که یک ماه پیش جذب کارخانه شده‌اند، از روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه  به بهانه های مختلف حق  ورود به کارخانه را ندارند.