حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران آب وفاضلاب در اهواز

روز چهارشنبه 24 آبان ماه، کارگران آب و فاضلاب خوزستان در مقابل ساختمان این شرکت در اهواز در اعتراض به فروش املاک و سرمایه‌های شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند. ‌

طبق گزارشات منتشر شده، تعداد زیادی از کارگران آب و فاضلاب خوزستان مقابل ساختمان این شرکت تجمع کردند و نسبت به فروش املاک و سرمایه های شرکت جهت پرداخت بدهی به پیمانکاران اعتراض کردند. گفتنی است، کارگران با نیروهای رژیم درگیر شدند و نیروی انتظامی  برای متفرق کردن کارگران معترض شرکت آب و فاضلاب (آبفای) خوزستان با اسلحه کمری خود چند بار شلیک هوایی می‌کند. ‌‌