حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران آب وفاضلاب روستایی خوزستان

روز شنبه 13 اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران آب و فاضلاب اهواز و آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان در  اعتراض به ادغام این دو شرکت دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، ۵۰ نفر از کارگران و کارمندان شرکت آب و فاضلاب اهواز با تجمع مقابل ساختمان استانداری خوزستان از ادغام این شرکت با آبفای روستایی و استان خوزستان ابراز نگرانی کردند. معترضان می‌گویند؛ در صورت ادغام این دو شرکت از آنجا که شرکت های آبفای استان خوزستان و روستایی دارای بدهی بسیاری به پیمانکاران، تامین اجتماعی و کارکنان هستند، این مشکل به آبفای اهواز نیز سرایت می‌کند.