حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران ابنیه فنی راه‌آهن قم

جمعی از کارگران ابنیه فنی راه آهن قم روز دوشنبه ۱ خرداد ماه،در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و معوقات خود مقابل ساختمان استانداری و اداره کار قم اقدام به برگزاری تجمع کردند.

اعتصاب و اعتراض کارگران ابنیه فنی راه آهن قم بدلیل حقوق معوقه و همچنین اخراج ۲۵ نفر از همکارانشان صورت گرفته است.به گفته یکی از معترضان: کارگران اخراج شده از ۶ تا ۱۶ سال در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن قم که در زمینه نگهداری از خطوط ریلی فعالیت دارند،مشغول به کار بودند.اداره راه آهن قم اعلام کرده که این کارگران به دلیل اینکه سرکار نیامدند غیبت خوردند اما این در حالی است که در برگه اخراج از کار آنان از طرف اداره،احتمال بوجود آوردن سانحه توسط این کارگران نوشته شده بود.