حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران ابنیه فنی راه آهن

روز شنبه ششم خردادماه، جمعی از کارگران ابنیه فنی راه آهن شهرهای مختلف در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود درمحل کارهای خود تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشرشده حدود 350 کارگر در شمال غرب، از تاکستان تا میانه به طور هماهنگ دست به اعتصاب زده اند، همچنین گارگران ابنیه فنی در قم، زنجان و کرمان نیز به این اعتصاب پیوسته اند. به گفته کارگران معترض، آنها هنوز سه ماه حقوق و حدوداً دوسال مزایای معوقه خود را دریافت نکرده‌ اند. این کارگران به دلیل  عدم دریافت دستمزدها و افزایش چندین برابری قیمت کالاهای اساسی،شمار در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی برند.