حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی سیمان دورود

کارگران اخراجی کارخانه سیمان دورود روز پنجشنبه 21 فروردین ماه در اعتراض به اخراج خود و همکارنشان مقابل اداره کار این شهر تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشره نزدیک به یک ماه از تجمعات اعتراضی این کارگران که از کارشان اخراج شده‌اند، می‌گذرد، به گفته این کارگران هیچ مقامی در شهرستان دورود لرستان باقی نمانده که این کارگران مقابل محل کارش تجمع نکرده باشند. در شرایط بحرانی و در بجبوحه ویروس کرونا این کارگران به لحاظ امرار معاش خود و خانواده‌هایشان در مضیقه هستند.