حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

روز دوشنبه 25 فروردین ماه، شماری از کارگران اخراج شده شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس  با تجمع مقابل فرمانداری اسلامشهر نسبت به عدم پرداخت حقوق و حق بیمه با وجود صدور حکم بازگشت به کارشان، اعتراض کردند و خواستار تجدیدنظر در واگذاری این شرکت شدند.

به گفته چهل و پنج نفر از کارگران اخراج شده معترض،از شهریور ۹۸ تاکنون هیچ‌گونه حقوقی به آنها پرداخت نشده و این شرکت حق بیمه کارگران را نیز پرداخت نکرده است. آنها همچنین افزودند،پس از اخراج از این شرکت، به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و همچنین دادگستری مراجعه کرده و حکم بازگشت به کار گرفته‌اند اما مدیران شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس اجازه بازگشت به کار به آنها نداده‌اند و از ۹ ماه قبل تاکنون حقوق و حق بیمه آنها قطع شده است.گفتنی است که این کارگران طی سال‌های گذشته نیز به وضعیت شغلی خود اعتراض کرده‌اند.