حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران اپراتور پستهای فشار قوی برق هرمزگان

روز دوشنبه 9 تیرماه،جمعی از کارگران اپراتور پستهای فشار قوی برق هرمزگان در مقابل اداره برق منطقه‌ای این استان تجمع اعتراضی برپا کرده و خواستار تسریع در روند تبدیل وضعیت خود شدند.

بنا به گزارش منتشره،این کارگران نسبت به عدم اجرای تبدیل وضعیت خود دست به اعتراض زده اند.به گفته معترضان،مدتهاست که وزیر نیرو وعده داده که این کارگران تبدیل وضعیت شده و به کارگر دائم بدل می‌شوند،اما سازمان توانیر در اختصاص چارت‌های خالی تعلل می‌کند.گفتنی است،در هفته‌های گذشته کارگران اپراتور پست‌های فشار قوی برق در چند استان دیگر نیز مقابل برق منطقه‌ای این استان‌ها تجمع کردند و خواستار رفع بلاتکلیفی شغلی خود شدند.