حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران ایران مرینوس قم

 

روز شنبه 30 فروردین ماه، تعدادی از کارگران کارخانه ایران مرینوس قم در مقابل درهای اصلی این کارخانه تجمع و نسبت به تاخیر در انعقاد قرارداد این واحد تولیدی با کارگران اعتراض کردند.

به گفته کارگران معترض، برای بار چندم از زمان شیوع کرونا تاکنون، مسئولان کارخانه زمان بازگشایی را به تعویق می اندازند و دلیل این تصمیم خود را مشکلات مالی، سلامتی کارگران با رعایت فاصله گذاری اجتماعی بدلیل شیوع کرونا و همچنین نبود مواد اولیه را عنوان می کنند، امری که مورد پذیرش کارگران نیست.