حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته فرنخ و مه نخ

روز شنبه ۱۰ اسفندماه، جمعی از کارگران بازنشسته شرکت فرنخ و مه ‌نخ در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدیشان مقابل استانداری قزوین دست به تجمع زدند.

بازنشستگان معترض اعلام کردند که بابت سال‌های گذشته هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند و طی سال جاری نیز تنها ۴۰ درصد از کل حقوق ماهیانه به آنان پرداخت شده است. آنها می گویند در صورت بی توجهی مقامات به خواسته هایشان اعتراضات خود را گسترش خواهند داد.