حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران تلمبه خانه غرب کارون

روز دوشنبه 26 خرداد ماه، کارگران تلمبه خانه غرب کارون زیرمجموعه شرکت مهندسی توسعه نفت برای اعتراض به عدم پرداخت 7 ماه  دستمزد معوقه خود مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران معترض تلمبه خانه غرب کارون  واقع در جنوب غربی اهواز در این خصوص گفت: حدود هفت ماه دستمزد معوقه دارند و سه ماه است که هیچ دستمزدی به کارگران که نزدیک به 80 نفر هستند پرداخت نشده است. وی افزود، علیرغم اینکه نزدیک یکسال است پول بیمه تکمیلی از حقوق کارگران کم می‌شده ولی هیچ سابقه‌ای برای آنها لحاظ نشده است. گفتنی است این کارگران همچنین نست به عقد قراردادهای یک ماهه از سوی مدیریت شرکت اعتراض دارند.