حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران خدماتی شهرداری تبریز

شماری از کارگران خدماتی شهرداری تبریز، روز یکشنبه ۱۵ تیرماه،نسبت به معوقات بیمه‌ای خود مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر در محوطه عمارت ساعت تجمع اعتراضی برپا کردند.

از قرار معلوم مطالبات بیمه‌ای کارگران خدماتی شهرداری تبریز چندین ماه به تامین اجتماعی پرداخت نشده و آنها در تمدید و تعویض دفترچه‌های درمانی خود دچار مشکل شد‌ه‌اند.به گفته کارگران معترض،رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با حضور در بین کارگران، وعده پیگیری مطالبات را داده است.