حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران خدمات شهری بندر خمینی

روز شنبه 3 خرداد ماه جمعی از کارگران خدمات بندر خمینی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل فرمانداری ماهشهر تجمع کردند.

معترضان که خواستار دریافت ۵ ماە دستمزد معوقە خود هستند می گویند، علاوه بر پرداخت دستمزدهای معوقه نسبت به سطح نازل دستمزهایشان نیز اعتراض دارند. یکی از کارگران می گوید در جریان تجمعات پیشین کارگران شهرداری وعده داد سه ماه از دستمزد کارگران را پرداخت کند اما اکنون به بهانه های مختلف از جمله کسری بودجه از پرداخت آن سرباز می زند.