حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران خدمات شهری شهرداری ایلام مقابل دادسرای رژیم

روز شنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۲، گروهی از کارگران  خدماتی شهرداری ایلام با تجمع مقابل ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب رژیم در ایلام برای رفع مشکلات پرداخت حقوق  خود تجمع اعتراضی برپا کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، حدود ۴ ماه مطالبات مزدی کارگران پرداخت نشده و روز به روز بر بدهی‌های کارگران شهرداری ایلام افزوده می‌شود. در عین حال راه‌حل مناسبی از سوی مسئولان شهری مشاهده نشده است.گفتنی است، کارگران طی ماه‌های گذشته برای پیگیری مطابات صنفی خود به چند نهاد دولتی و غیردولتی مراجعه کرده‌اند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. همچنین گفتنی است، در حال حاضر وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و آن‌ها از تامین معاش خود ناتوان شده‌اند.