حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌ آهن در تهران

روز دوشنبه 6 شهریورماه،جمعی از کارگران پیمانی خطوط ابنیه فنی راه آهن در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی واقع در تهران تجمع کردند.

براساس گزارشات منتشرشده،عدم واگذاری مجدد شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) به بخش خصوصی،از نمونه مطالبات این کارگران است.این کارگران با بیان اینکه شرکت پیمانکاری تراورس هر ماه حقوق کارگران را با تاخیر چند ماهه و به‌ صورت ناقص پرداخت می‌ کند،افزودند:آنها در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی،بیمه تکمیلی و نیز دریافت برخی مزایای قانونی و عرفی دیگر نیز دچار مشکل هستند.