حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران راه آهن در زرند

روز شنبه ۴ تیرماه، شماری از کارگران راه آهن شرکت رضوان درود، در مقابل ایستگاه راه آهن محمد حسن زاده واقع در شهرستان زرند در استان کرمان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

دلیل اصلی تجمع اعتراضی این کارگران موضوع حقوق و مزایا می‌باشد. معترضین میگویند که حقوق و دریافتی هایشان نسبت به سختی کار، در سطح بسیار نازلی قرار دارد و خواهان افزایش مستمری خود هستند.