حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران رستوران های مجتمع مسکونی پارس

 

روز سه شنبه 2 اردیبهشت ماه، کارگران رستوران های مجتمع مسکونی پارس برای بنمایش گذاشتان اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت 2 ماه حقوق مقابل فرمانداری شهرستان جم در استان بوشهر تجمع کردند.

بنا به گفته یکی از کارگران معترض: 90 نفر از کارگران از ابتدای اسفندماه سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا از کار بیکار شدند و نه تنها حقوقی دریافت نکرده اند بلکه برای گرفتن بیمه بیکاری هم از سوی شرکت و اداره کار، همکاری لازم با آنها انجام نشده است.ازقرارمعلوم،این کارگران با قرارداد های حجمی تامین نیرو مشغول به کار هستند و پیمانکار مدعی است چون در زمان تعطیلی رستوران، از سوی کارفرمای اصلی پرداختی به وی صورت نمی گیرد امکان پرداخت حقوق کارگران را ندارد.