حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران سیمان سپاهان

کارگران سیمان سپاهان، روز شنبه 7 اسفندماه، با تجمع در محل کار مدیرعامل این شرکت، نسبت به خلف وعده‌های مسئولان در خصوص افزایش حقوق و بازگشت به کار همکاران اخراجی به شدت اعتراض کردند.

بنابر گزارشها، مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان اذعان کرده است، اخراج کارگران معترض بر اساس دستور رئیس اداره اطلاعات شهرستان مبارکه صورت گرفته است. گفته می‌شود، کارگران اخراجی به دلیل پیگیری مطالبات معیشتی و شغلی پرسنل سیمان سپاهان در آستانه سال نو از کار اخراج و با مشکلات معیشتی بسیاری دست به گریبان شده‌اند. همچنین، تجمع اعتراضی کارگران این شرکت در حمایت از همکاران اخراجی خود و اقدام برای پاسخگو کردن مدیرعامل، مداخله نیروی انتظامی شهرستان مبارکه را در پی داشته است.