حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکتهای دولتی مقابل مجلس

روز چهارشنبه چهارم اسفندماه، جمعی از کارگران شاغل در نهادها و شرکت‌های تابعه دولت در مخالفت با محاسبه افزایش حقوق سال آینده در بودجه ۱۴۰۱ مقابل مجلس تجمع اعتراضی برپا کردند.

این تجمع که همزمان با بررسی لایحه بودجه در‌ مجلس انجام گرفت، مشخصاً به بند ۴  تبصره ١٢ بودجه ۱۴۰۱ در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران دولتی اشاره دارد. کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی سابقاً از افزایش حقوق سالانه مصوب در شورای عالی کار برخوردار می‌شدند اما در لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال ۱۴۰۱ تدوین کرده، این کارگران نیز مشمول افزایش حقوق ده درصدی خواهند شد و افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار برای آنها لحاظ نخواهد شد. این کارگران خواهان افزایش دستمزد منطبق بر نرخ واقعی سبد معیشت خانوار هستند. اما آنچه که پیداست دولت حاضر به افزایش دستمزد به میزان نرخ ناچیز شورای عالی کار هم برای این کارگران نیست.