حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکتی صنعت برق کشور

روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه، کارگران شرکتی صنعت برق کشور با تجمع مقابل ساختمان وزارت نیرو خواستار پیگیری وضعیت شغلی و استخدامی خود شدند.

کارگران طی فراخوان قبلی از نقاط مختلف ایران به تهران آمده و در مقابل ساختمان وزارت نیرو حاضر شدند، آنها خواستار مشخص شدن وضعیت شغلیشان و حذف پیمانکاران در مجموعه وزارت نیرو هستند.