حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکتی مخابرات کشور

روز شنبه 12 مهرماه، جمعی از کارگران شرکتی مخابرات کشور با تجمع مقابل وزارت ارتباطات نسبت به سطح نازل حقوق و همچنین قراردادهای موقت خود اعتراض کردند.
تجمع کنندگان که از کارکنان شرکتی مخابرات ایران در شرکت‌های “خدمات اول”، “شسکام” و شرکت‌های محلی بودند، با در دست داشتن پلاکاردها و همچنین سر دادن شعار “مخابرات حیا کن  حق مارا اداکن” خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. علاوه بر این، معترضان خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و بازگشت به کار همکاران اخراجی خود شدند.