حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت آباد راهان عسلویه

بنا به گزارشات، روز جمعه ۴ شهریورماه، کارگران شرکت آباد راهان عسلویه نسبت به عدم پرداخت حقوق خود مقابل در ورودی شرکت دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند.
به گفته این کارگران، آنان از اردیبهشت‌ ماه تاکنون، حقوقی دریافت نکرده‌ اند و به دلیل عدم پرداخت معوقات توسط شرکت آباد راهان عسلویه با معضلات معیشتی مواجه شده‌ اندکه همین باعث اعتراض آنها شد. آنها با بیان اینکه کارگران به نشانه اعتراض، دست از کار کشیده و اعلام اعتصاب کرده‌اند، افزودند، که این شرکت از نظر مالی هیچ مشکلی ندارد اما نمیدانیم چرا از دادن معوقات ما سرباز میزند.