حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی مشگین شهر

روز پنجنشبه 16 آبانماه شماری از کارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان مشگین شهر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست به تجمع زدند.

به گفته برخی از کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان مشگین شهر ” حدود ۹۰ نفر از کارگران خدماتی شهرداری که در اختیار شرکت پیمانکاری هستند بیش از ۷ ماه است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند.” آنها می گویند شرکت پیمانکار به بهانه “عدم تخصیص و پرداخت بودجه” از پرداخت دستمزدهای آنان خودداری می ورزد.