حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت آذرآب اراک

زوز سه شنبه 12 شهریور ماه، جمعی از کارگران شرکت آ‌ذرآب اراک در اعتراض به معوقات مزدی و دیگر مطالبات خود در میدان اصلی شهر اراک دست به تجمع زدند.

بنا به این گزارش، کارگران معترض جهت پرداخت 14 ماه معوقات مزدی و هم چنین سنوات و عیدی سالجاری با سردادن شعارهایی از جمله “مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر” و “دشمن ما همین‌جاست دروغ می‌گن آمریکاست” و با پهن کردن سفره خالی در میدان اصلی اراک خواستار مطالبات خود شدند.