حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت توزیع برق آبادان و ماهشهر

روز یکشنبه 7 اردیبهشت ماه، کارگران شرکت توزیع برق آبادان و ماهشهر در مقابل ساختمان شرکت توزیع برق استان خوزستان در محل امانیه اهواز تجمع اعتراض‌آمیز تشکیل دادند.

بنا به گزارش منتشره، این کارگران به شرایط جدید کاری که حقوق کارگران را نقض و وضعیت نامناسبی برای آن‌ها به وجود آورده است، معترضند.همچنین این کارگران در جریان این تجمع از عدم دریافت حقوق و مطالبات فروردین ماه خود نیز خبر دادند.