حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت سیمان خوزستان

شماری از کارگران شرکت سیمان خوزستان صبح روز شنبه ۶ دیماه در اعتراض به توقف خط تولید که در پی قطعی گاز این شرکت رخ داده است، در مقابل ساختمان فرمانداری هفتکل دست به تجمع زدند.

کارگران معترض می گویند، شرکت گاز خوزستان از مهرماه سال جاری به کارخانه سیمان این شهر در خصوص قطعی گاز در زمستان اطلاع داده بود. ولی کارفرما بدون توجه به این هشدار اکنون باعث بیکاری دهها کارگر شده است. آنها همچنین می گویند در چنین شرایطی کارخانه می تواند از سوخت مازوت استفاده کند و قیمت مازوت با همان قیمت گاز به کارخانه‌ها عرضه خواهد شد ولی کارفرما مانع راه اندازی خط تولید می شود.