حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت مهاجر جنوب جم

صبح روز پنجشنبه ۵ تیرماه،کارگران شرکت مهاجر جنوب جم در پالایشگاه شماره ۱۹عسلویه اعتصاب و تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارشات منتشره،این کارگران نسبت به بی‌توجهی پیمانکار به مسائل معیشتی اولیه کارگران دست به اعتراض زده اند.به گفته معترضان،علیرغم پیگیری آنها تاکنون هیچیک از مقام های مسئول جوابگوی خواسته های آنها نبوده است.