حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت فلات‌قاره بهرگان

روز جمعه 29 دی ماه 1402، کارگران رسمی نفت شاغل در شرکت فلات قاره بهرگان، برای چندمین بار متوالی در اعتراض به برآورده نشدن خواسته هایشان تجمع کردند.

کارگران رسمی نفت در تجمعاتشان خواستار: حذف نفوذی‌ها و مدیران نالایق،  حذف سقف‌حقوق، اصلاح کف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده۱۰، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی، عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت شده اند اما مقامات وزارت نفت هنوز هیچ توجهی به این خواسته ها نکرده اند.