حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت فلات قاره منطقه عملیاتی لاوان

جمعی از کارگران شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه عملیاتی لاوان روز جمعه 22 دی ماه همانند جمعه‌های گذشته با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی عاجل به مطالبات خود شدند.

کارگران شرکت نفت فلات قاره منطقه عملیاتی لاوان خواستار “حذف محدودیت سقف حقوق برای کارگران عملیاتی نفت،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات” شدند.تجمعات اعتراضی اخیر کارکنان رسمی صنعت نفت در ادامه تجمعاتی است که پیشتر کارگران پیمانی صنعت نفت و گاز برای پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود برگزار می‌کردند.همچنین اعتراض کارگران رسمی به عدم اجرای ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است.