حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت و گاز آغاجری

روزیکشنبه٢٣ مهر ماه، کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری استان خوزستان در اعتراض به وضع معیشتی و برآورده نشدن مطالباتشان مقابل ساختمان این شرکت دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، این تجمع با مطالبات “درخواست حذف کامل سقف‌ حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات سال‌های قبل،و اجرای کامل ماده ١٠ صورت پذیرفته است.گفتنی است، کمترین رقم سبد معیشت در استان‌های مختلف به ٢٢ میلیون تومان رسیده است. و حقوق ٩میلیون تومانی، از نصف سبد معیشت، ٢ میلیون تومان کمتر است؛ یعنی کارگری که 9 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، اگر در شهرستان‌ها زندگی کند، و اجاره خانه‌‌ ٧یا ٨ میلیون تومان باشد، در بهترین حالت حقوق او کفاف دو هفته را می‌دهد.