حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت و گاز کارون

روز یکشنبه پانزدهم مردادماه، گروهی از کارگران حفاظتی و حراستی شرکت نفت و گاز کارون دست به تجمع زدند.

گفته میشود، این کارکنان معترض خواستار توجه مسئولان برای تبدیل وضعیت و ورود به ساختار سازمانی بعد از ۱۵ سال هستند. یکی از کارکنان حاضر در این تجمع اظهار داشت: “۲۲۴ نفر از پرسنل حراستی شرکت نفت و گاز کارون و ۱۴۴ نفر از پرسنل در قالب پیمان امنیتی خطوط لوله نفت و گاز به مدت ۱۵ سال به صورت حجمی مستمر در حال فعالیت بوده‌اند و تاکنون مجاز به تعیین ساختار سازمانی و ورود به سامانه نیروهای ارکان ثالث شرکت نفت نشده‌اند.” لازم به ذکر است این دومین روز تجمع کارگران حفاظتی و حراستی شرکت نفت و گاز کارون در این شهر است.