حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت هپکو

روز ‌‌دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران شرکت هپکو در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت تولید در این واحد صنعتی، در محوطه داخلی کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گفته کارگران معترض:تجمع صنفی آنها به علت عملکرد نامطلوب مدیریت فعلی این واحد صنعتی برپا شد.آنها افزودند،با گذشت ۸ ماه از آغاز فعالیت مدیریت کنونی هنوز اقدامی در جهت راه‌اندازی تولید در این کارخانه صورت نگرفته است.کارگران نگرانند که با ادامه این روند، امینت شغلی آنها در معرض خطر قرار بگیرد.گفتنی است،در روزهای گذشته کارگران‌ با تهیه طوماری مشغول جمع‌آوری امضا برای درخواست آغاز فعالیت تولیدی کارخانه بعد از گذشت 8 ماه شده‌اند.