حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت پارس متال

کارگران کارخانه پارس متال روز یکشنبه 24 اسفند ماه در اعتراض به پرداخت نشدن اقساط وام دریافتی که به عنوان معوقات سنوات به آن‌ها پرداخت می‌شد، دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران این شرکت در رابطه با دلایل برپایی این تجمع می گوید، در  سال ۹۱، شرکت برای تسویه حسابِ سنوات معوقه کارگران با بانک مهر اقتصاد وارد مذاکره شد تا با دریافت وام بانکی، مطالبات عقب مانده کارگران کارخانه را تسویه کند.  وی همچنین افزود: شروط بانک به منظور تضمین نهایی دریافت اقساط بوده است؛ شرط بانک این بود که کارگران باید ضامن یکدیگر شوند. در حال حاضر، ۱۳۵ نفر به دلیل پرداخت نشدن اقساط بانکی از سوی کارفرما موفق به دریافت چک‌های خود نشده‌اند.