حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت کیان تایر

روز سه شنبه ۲۶ بهمن ماه، شماری از کارگران شرکت کیان تایر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود در مقابل این کارخانه واقع در چهاردانگه تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران کیان تایر با آتش زدن لاستیک در محوطه این کارخانه اعتراض خود نسبت به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان نشان دادند. این کارگران بارها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و دیگر مطالباتشان دست به تجمع زده‌اند. اما تاکنون به هیچ یک از خواسته‌هایشان نرسیده‌اند. گفتنی است این کارخانه از سال ۹۶ در وضعیت ناپایداری قرار دارد و از آن زمان این وضعیت همچنان ادامه دارد.