حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت کیسون

روز یکشنبه ۸ تیر ماه،گروهی از کارگران پروژه آب‌رسانی محیط زیست شرکت کیسون،نسبت به عدم دریافت دستمزدهای معوقه خود در مقابل سازمان آب تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنابه گزارش منتشره،این کارگران دلیل تجمع خود را عدم دریافت ۱۳ماه حقوق معوقه خود عنوان کردند و خواستار رسیدگی هرچه سریع تر مسئولان به مطالبات خود شدند.به گفته کارگران معترض،علاوه بر دستمزدهای معوقه، حق بیمه کارگران نیز تاکنون به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.