حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان

بیش از ۵۰ نفر از کارگران خدماتی شهرداری آبادان روز دوشنبه 23 تیرماه برای پیگیری مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود در مقابل دفتر امام جمعه آبادان تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش منتشره، از قرار معلوم این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری آبادان مشغول کارند.دلیل تجمع این کارگران پرداخت نشدن دست‌کم 4 ماه از معوقات مزدی عنوان شده‌ است. در عین حال 16 ماه حق بیمه این کارگران نیز به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.به گفته این کارگران،مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری آبادان سال‌هاست که با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی روبرو هستند.