حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری امیدیه

روز سه شنبه 26 آذرماه، جمعی از کارگران شهرداری امیدیه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود، دست به تجمع زدند.

بیش از 280 تن از کارگران شهرداری امیدیه که دارای سوابق ۸ تا ۱۰ ساله هستند، می‌گویند مطالبات آنها در ماه‌های اردیبهشت، مهر و آبان ماه سال جاری پرداخت نشده است. کـارگران تصریح کردند: “آخرین حقوقی که کارگران شهرداری امیدیه دریافت کرده‌اند، حقوق شهریور ماه بوده است که دوم آبان ماه به حساب کارگران واریز شده است. گفته می شود در جریان این تجمع دو تن از کارگران نیز توسط مسئولین شهردای از کار تعلیق شدند.