حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری تبریز

شماری از کارگران شهرداری شهرستان تبریز روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه در محوطه عمارت شهرداری این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

از قرار معلوم مطالبات بیمه‌ای کارگران خدماتی شهرداری تبریز چندین ماه به تامین اجتماعی پرداخت نشده و آنها در تمدید و تعویض دفترچه‌های درمانی خود دچار مشکل شد‌ه‌اند.به گفته کارگران معترض،علیرغم وعده رئیس شورای اسلامی شهر تبریز برای پیگیری مطالبات کارگران تاکنون هیچکدام از مشکلات آنها رفع نشده است.