حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری تبریز

روز ‌‌یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه،جمعی  از کارگران شهرداری تبریز در خصوص مشکلات صنفی خود در محوطه عمارت تاریخی ساعت تبریز تجمع کرده اند.

بنا به گزارش منتشره، این کارگران نسبت به عدم دریافت معوقات مزدی و عدم تعیین تکلیف تبدیل وضعیت خود و همچنین بی‌نتیجه بودن پیگیریهایشان در این زمینه ها دست به اعتراض زده و خواهان تضمین آینده شغلی خود هستند.