حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری حمیدیه

روز یکشنبه 1 تیرماه،کارگران شهرداری شهر حمیدیه نسبت به عدم دریافت مطالبات مزدی خود در ميدان شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به  گزارش منتشره،این كارگران به دليل پرداخت نشدن ۱۵ ماه حقوق، دوسال بدون بيمه و عيدى و مزايا دست به اعتراض زده اند. به گفته کارگران معترض،آنها بدنبال شیوع بیماری کووید 19 و سخت تر شدن کار کارگران شهرداری نه تنها ماه‌هاست حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند، بلکه شهرداری امکانات حفاظتی،پیشگیری و لباس و کفش کار در اختیارشان قرار نمی دهد.