حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهر

تعدادی از کارگران پیمانی و قراردادی شهرداری خرمشهر، روز سه شنبه 28 دی ماه، در اعتراض به عدم دریافت حقوق چهارماه خود دست از کار کشیدند و برای مطالبه گری مقابل فرمانداری و شورای اسلامی شهر تجمع کردند.

کارگران شهرداری خرمشهر بارها به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود دست از کار کشیده اند و حقوق خود را مطالبه کرده اند. مسئولان شهرداری هر بار با پرداخت یک یا دو حقوق از آنان خواسته اند به کار خود ادامه دهند. ولی اینبار کارگران اعلام کرده اند تا پرداخت کامل معوقات مزدیشان به کار باز نخواهند گشت.