حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری زاهدان

روز جمعه 17 شهریورماه،جمعی از پاکبانان و کارگران شهرداری زاهدان در مقابل ساختمان استانداری این شهر با برگزاری تجمعاتی اعتراضی،خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

براساس گزارشات منتشرشده،کارگران فضای سبز شهرداری زاهدان از اردیبهشت سال جاری دستمزدهای خود را دریافت نکرده و با برگزاری تجمع های مکرر،خواستار رسیدگی فوری نسبت به شرایط معیشتی و معوق ماندن دستمزد و مزایای خود شدند.اما تاکنون مقامات شهرداری در خصوص پیگیری مشکلات این کارگران به آنها پاسخی قطعی نداده اند.این درحالی است که مقامات و مسئولین استانداری افرادی که مقابل این مرکز تجمع کردند را تهدید به اخراج کرده اند.