حزب کمونیست ایران

تجمع  اعتراضی کارگران شهرداری سی‌سخت

روز چهارشنبه 6 شهریور ماه، جمعی از کارگران شهرداری “سی‌سخت” واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به دستمزد معوقه خود دست به تجمع اعتراضی زدند

بر پایه گزارش منتشره، از ابتدای هفته جاری حدود ۸۰ کارگر مجموعه شهرداری سی‌سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد در اعتراض به دستمزد عقب افتاده خود دست به اعتراض زدند. به گفته آنها، شهرداری نیمی از حقوق اسفند ماه و عیدی سال ۹۷ کارگران را پرداخت نکرده و همچنین دستمزد ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد ماه سال جاری را نیز به آنها پرداخت نکرده است. معترضین اظهار داشتند: آخرین حقوقی که کارگران دریافت کرده‌اند مربوط به نیمی از دستمزد اسفند ۹۷ بوده که آن را با چهار ماه تاخیر حدودا دو ماه پیش دریافت کرده‌اند. کارگران معترض همچنینگفته اند،  تا رسیدن به خواسته های شان دست از تجمع برنخواهند داشت.