حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری سی سخت

کارگران شهرداری سی‌سخت روز دوشنبه 25 شهریور ماه با برپایی تجمع خواستار دریافت 6 ماه دستمزد معوقه خود شدند.

کارگران شهرداری سی سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد با برپایی این تجمع خواستار دریافت مطالبات معوقه خود برای تامین خرج و مخارج مربوط به شروع سال تحصیلی فرزندان خود شدند. از قرار معلوم حدود ۸۵ کارگری که در شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به صورت رسمی، قراردادی و پیمانی مشغول کار هستند، از اسفند ماه سال ۹۷  تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند، در عین حال نیمی از عیدی سال ۹۷ این کارگران نیز پرداخت نشده است.