حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی  کارگران شهرداری لوشان

هشتاد تن از کارگران شهرداری لوشان  در استان گیلان روز سه شنبه 19 بهمن ماه با برپایی تجمعی خواستار دریافت عیدی و همچنین دریافت سه ماه از مطالبات معوقه خود قبل از پایان سال شدند.

این کارگران اعلام کرده اند با توجه به مخارج سنگین سال نو از شهرداری می‌خواهند دستمزدهای معوقه را به همراه عیدی و پاداش پایان سال را، قبل از آغاز سال نو پرداخت کند. براساس گفته یکی از کارگران؛ به صورت مشخص حجم معوقات مزدی آنها به سه ماه می رسد. علاوه بر این   در حال حاضر حجم معوقات بیمه‌ای کارگران شهرداری لوشان بسیار زیاد شده و مطالبات بازنشستگی تعدادی از کارگران بازنشسته نیز وصول نشده است.